Hvor er de offensive politikerne?

Johnny William Lorentzen 

Debatt

Det har vært mørke skyer over Sør-Helgeland i høst.

Befolkningsnedgang. Fødselstallene synker dramatisk. Robek. Underskudd i de fleste kommuner, der dette noen steder sågar kom som en «overraskelse». Som en følge av dette har det kommet forslag om nedskjæringer i drift i kommunene. Nedleggelse av skoler, barnehager og sykehjemsavdelinger bl.a. Hos dem som står i fare for å bli berørt har det skapt engasjement, usikkerhet og frustrasjon. Folk har truet med å flytte fra regionen. Her er jeg imponert over engasjementet,- spesielt innenfor helsesektoren. Det er snakk om ungdom som har tatt utdannelse for at de ønsket å komme tilbake til heimplassen sin. Og så blir de møtt med usikkerhet om sin egen framtid heime. Det er jo slike folk vi behøver! Vi må ta vare på de!

Så har vi utsettelse med bygging av nytt registerbygg. Altinn; – mister vi arbeidsplasser?

Oppi alt dette synes jeg det har vært bemerkelsesverdig stille fra våre politikere lokalt. Jeg har ikke registrert noen politikere (eller andre) som har reist spørsmålet om hvordan man kan snu den negative trenden. Er det noe vi kan gjøre for å få opp folketallet og økt optimisme? Økt tilflytting.

Hvis vi ser på Ytre Namdal, så har politikerne der en visjon om at de skal være med og skape 1000 nye arbeidsplasser,- kalt + 1000.

Fins det slik tenkning i vår region? Det kan hende det fins vedtatte planer noen steder, men de må i så fall plukkes ut av skuffen,- og følges opp. Arkiverte planer er ikke aktive planer!

Den siste uken har ny sykehusstruktur virkelig skapt engasjement. Et stort sykehus, plassert på Mo. En utkant på Helgeland. Det brukes mye energi på å kritisere Rana for at de har fått det slik de vil. Personlig mener jeg at Sandnessjøen er mest sentralt lokalisering av sykehus for hele Helgeland.

Ser man denne og andre saker med andre øyne, så er det imponerende hva Rana og politikerne og lobbyistene der har fått til.

1. Ny storflyplass på Hauan,- ingen andre på Helgeland trodde på dette,- men de fikk det igjennom!

2. Vegpakke Helgeland; det er vel så godt som ferdigstilt i nord. I sør blir nå en strekning på ca. 10 km tatt ut, og satt på vent.

3. Sykehuslokalisering; her ser det ut til at Rana går av med seieren.

Mye av årsaken til at de har fått til dette, er at de har dyktige/aktive politikere som har stått på og kjempet for sine saker og sin region. Mens resten av Helgeland har forbannet ranværingene for hva de har fått til. Hvis politikere på det øvrige Helgeland hadde brukt energien offensivt og positivt, så hadde man kanskje oppnådd noe selv.

Jeg registrerte også nylig at Alstahaug kommune hadde ønsket samarbeid med Sør-Helgeland Regionråd om å jobbe mot ferjefri forbindelse mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. Etter det jeg har erfart, ble saken tatt inn som «orienteringssak» i regionrådet. Hvorfor er det ingen som tar tak i dette prosjektet, og jobber med det? I min tid har jeg knappest registrert en politiker lokalt som har frontet denne saken over tid. (Man svarer høflig hvis avisen spør, kun.) Jeg tror det er like mye mulig å få realisert dette prosjektet som ny storflyplass på Hauan, Mo. Forskjellen er engasjementet og entusiasme.

Med ferjefri forbindelse vil reiseavstandene bli sånn ca.; Brønnøysund-Sandnessjøen; 1 time. Mosjøen–Sandnessjøen; 1 time. Mo–Sandnessjøen; 2 timer.

Det vi behøver nå, er entusiasme og tro på framtiden. Noen må fronte dette. Etter min mening er det våre politikere som må stå opp og vise/skape engasjement. Dersom politikerne er aktiv og positiv, vil det smitte over på resten av samfunnet. Vi har den flotteste regionen!

Svar fra politikere imøteses!

Johnny William Lorentzen