Til dere som styrer i Brønnøy kommune

Flytting av årsverk virker som å være en kortsiktig løsning på ett langsiktig problem. Vi vet alle at det blir mer eldre med mere sammensatte sykdommer og demens. Vi trenger flere som tar seg av de eldre og trengende i kommunen.

Ansatte ved Omsorgssenteret i Velfjord er i sitt leserbrev kritiske til flere endringer de siste årene. 

Debatt

I en rolig stund mens beboerne våre sitter med ettermiddag kaffen og lytter til Steinar som spiller trekkspill, er det spenning i luften for de ansatte om hvordan fremtiden på hjemmebaserte tjenester i Velfjord og resten av kommunen blir å utarte seg.

Vi som jobber her vet at den rolige perioden er forbigående, det er slik det er i pleie- og omsorgsyrket. I det ene øyeblikket er det så travelt at en ikke ser land og i ett sjeldent øyeblikk kan det være såpass rolig at en kan slippe ned skuldrene og sette seg ned sammen med de eldre og nyte musikken.

Vi i Velfjord har hatt ett særdeles utfordrende år med omstilling fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Det har vært lite hjelp fra Brønnøy kommune i denne flytte- og omstillingsprosessen.

Vi mistet vår leder, områdelederen ble jammen også̊ borte. En må spekulere hva slags press kommunen legger på sine ledere. Vi fikk ny leder før jul 2017, etter å vært uten leder fra i august samme år.

Teamet som var igjen av sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, kjøkkenpersonalet og renholdere hadde en tøff oppgave med å få ting til å gå rundt slik at beboerne fikk det de hadde krav på̊. Med heller liten hjelp eller styring fra kommunen under omstillingen fra institusjon til hjemmebasert. Hva var det for noe? Glemte dere oss? Og kanskje resultatet er at det ble mer rotete og dyrere enn forventet?

Så kommer det beskjed om endring/sparetiltak mens vi har ett blaff av ro.

Forslagene til Velfjord hjemmebaserte tjenester (som er både inne og utebasen) er som følger:

1. Overflytting av tre årsverk til Brønnøysund

2. Nedbemanne fra 2 til 1 personal på aftenvakt på utebasen.

3. Og ikke ha sykepleiere på natt.

Utebasen vår, som er foreslått å miste tre av sine årsverk, er de som har pleie og omsorg for fire brukere av de som bor inne på omsorgssenteret. De hjelper oss, på innebasen, med kjøkken, medisin og pleie/stell av de resterende brukerne når det behøves og de har tid. Forslaget om å ha bare en arbeider på utebasen på kveld, er som å gå 20 år tilbake i tid. Det innebærer at vi mister den hjelpen utebasen gjør, vi mister en viktig buffer. Det innebærer også at, når det er brukere på utebasen som det må være to på, kan de ikke være hjemme. Blir det ikke da ekstra kostnad for Brønnøy kommune, da f.eks det blir flere liggedøgn på sykehjemmet, sykehus?

Uten sykepleiere på natt, hvordan er det meningen vi skal løse spørsmålet når det gjelder palliasjon (pleie i siste del av livet)? Blir det bakvakt med overtid på sykepleierne her, eller kommer det sykepleier fra Brønnøy sykehjem og hit? Kostnader?

Vi forstår at våre kollegaer i Brønnøysund sliter, derfor foreslår vi økning i grunnbemanningen og ikke flytting. Det er dokumentert, fra flere kommuner som har økt grunnbemanningen, at det har ført til mindre sykefravær. Bra for økonomien, ikke sant?

Flytting av årsverk virker som å være en kortsiktig løsning på ett langsiktig problem. Vi vet alle at det blir mer eldre med mere sammensatte sykdommer og demens. Vi trenger flere som tar seg av de eldre og trengende i kommunen.

Er det virkelig greitt at et tilbud som endelig fungerer, skal bli dårligere?

For vi har skjønt at vi ikke får tilbake våre årsverk.

Områdeleder har tidligere sagt: at vi på Omsorgssenteret i Velfjord og Hestvadet er de nye "sykehjemmene". Og at det vil jobbes med styrking av hjemmetjenesten i tiden som kommer. Og vi skal være supplering til Brønnøysund sykehjem. Hvor i alle dager henger dette på greip?

Vi har sett på grunnmodeller til sykehjem og der står det at alle som har heldøgns pleie og omsorg, slik vi har, skal være som institusjon å regne.

Vi har også sykehjemspasienter her inne. Våre brukere er kanskje ikke sykehjemspasienter når de kommer inn hit, men de er her til de dør. Skal vi sende våre brukere utover til Brønnøy sykehjem når de når en viss mengde av pleietiltak? Med nedleggelse på tur der, må det være lov å undre på tankemåten til de som styrer. Hvordan er det dere egentlig vil at omsorgssenteret skal forvaltes? For det vet ikke vi.

Vi er per dags dato en plass mellom institusjon og hjemmebaserte tjenester. Vi har ikke trygghetsalarm, men sykeanlegg på huset. Det vil si at vi må inn på rommene når de ringer på. Og det er mange alarmer, hele døgnet. Vi har over tre mil til lege. Si meg, hvem vil sende sin mor eller far ut på en så lang kjøretur til Brønnøysund, når de er i terminal fase av livet? Å være uten tilsynslege i Velfjord byr på mange utfordringer. Med lite tilgang til blant annet fysioterapi havner våre brukere mellom barken og veden. Det blir ikke tilfredsstillende omsorg og pleie av usikkerhet.

Da må̊ jeg spørre dere, hvordan skal vi gjøre de lovpålagte oppgavene når dere ikke gir oss de ressursene vi må̊ ha?

Skal vi sette ned kvaliteten over hele regla eller skal vi prøve noe nytt, det heter å tenke langsiktig. Skal visst være bra for både helsa og for økonomien.

Hilda Nilsen-Pedersen                                       Solrun Thomassen

Plasstillitsvalgt Fagforbundet                        Plasstillitsvalgt Norsk sykepleierforbund