Landbruk, næringsliv og lunsjmøte

Torstein Moe svarer Elmer Moe.

Torstein Moe sitter i kommunestyret for Venstre og er varaordfører i Brønnøy. I dette innlegget svarer han på Elmer Moes leserinnlegg.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Svar til Elmer Moe sitt leserinnlegg på BAnett i dag.

Når man uttaler seg i det offentlige rom, får man leve med risikoen om at det man sier enten blir revet ut av sammenhengen, misoppfattet, eller tatt ut av den kontekst den var ment å være i.

Den «lunsjen et sted i byen» Elmer Moe refererer til, var den månedlige lunsjen på Thon hotell for medlemmer av Brønnøy næringsforum. Her deltok jeg som ordinært medlem i foreningen.

Under møtet kom jeg med en oppfordring til foreningens medlemmer om at disse, som næringslivsaktører, burde stille seg disponible til partienes valglister i Brønnøy kommune. I denne sammenheng navnga jeg de tre av Brønnøy næringsforums medlemmer som sitter i kommunestyret. Så nevnte jeg at det i tillegg til disse, også var andre næringer representert, med landbruket som eksempel. Dette for å understreke det faktum at det (heldigvis) er andre næringsaktører som bidrar til fellesskapet som folkevalgte, og på ingen måte noen form for rangering.

For øvrig deler jeg Elmer Moe sitt syn om at landbruket er en særdeles viktig næring, både lokalt, nasjonalt og globalt. Og til slutt kommer oppfordringen, ikke bare til næringslivsaktører, men også til øvrige innbyggere, om å melde seg til politisk tjeneste.

Br.sund den 2.11.18

Torstein Moe


Torstein Moe vil ha flere fra næringslivet i kommunestyret

Kom med en oppfordring under næringslivslunsjen torsdag.