Debatt

Vi som er tatt av eldrebølgen

Ragnar Lien roser innsatsen Sømna kommune gjør for å sørge for mat for beboere på omsorgssenteret og til hjemmeværende pensjonister.  Foto: Tom-Reidar Thomasli

Debatt

Det skrives og drøftes til stadighet om dette fenomenet. En skulle nesten tro det er en uventet katastrofe som skal ramme velferdsstaten. Vi bor i en del av verden der velferd og leveforhold har hatt en positiv utvikling i hundre år. Og vi mennesker blir eldre og eldre. Vi har det godt i denne delen av verden. Vi har mat nok og et helsevesen som reparerer våre sykdommer og skader. Og vi er så glade for et lengere liv. Vi som er gamle i dag opplever denne bølgen bare som en krusning på sjøen. Og vi blir godt tatt vare på i vårt velferdssamfunn. Det har vi opplevd på alle måter i vårt samliv, og som enslig har jeg bare positive erfaringer. Dette har jeg gitt uttrykk for tidligere, og jeg bor fortsatt i Sømna.

Nå har dette med middagsmaten til de eldre kommet i fokus, også blant politikerne. Og debatten er i gang. Det handler om dårlig mat, varm og kald mat, kommunal eller privatisert mat. På det politiske plan er det to fraksjoner, privatisert mat eller god varm mat fra et kommunalt kjøkken. I Sømna behøver vi ikke å delta i denne debatten, her er det nemlig et kommunalt kjøkken som leverer varm og god variert middag til beboerne på Omsorgsheimen og til heimeværende pensjonister. Jeg hører til den siste gruppen. Det siste året har jeg fått levert min middag fra dette utmerkede kommunale kjøkken. Og den blir levert mellom klokken tretten og fjorten, er jeg heime inn på mitt bord eller i en bak på min altan. De som leverer er effektive og hyggelige personer. Det skrives mest om dårlige kjøkken. Jeg skriver dette for å gi ros til kokkene på det kommunale kjøkken i Sømna. Jeg får levert god middagsmat hver eneste dag, og så koster den så lite. (akkurat nå: klokken er halv to, det ringer på og noen kommer inn og setter middagen på mitt bord)

Jeg takker og bukker og betaler gjerne mere.


Ragnar Lien