Debatt

Feil påstand og dårlig oppfølging

Per Martin Orvik mener Merethe Paulsen Blomstervik tar feil på fakta om lederlønninger i Brønnøy kommune og at Brønnøysunds Avis burde fulgt opp saken bedre.  Foto: Bård Pedersen

Debatt

I et leserinnlegg i BA skriver lokallagsleder Merethe P. Blomstervik i Utdanningsforbundet at lederlønningene i oppvekstsektoren er lavere enn i helsesektoren. Dette er beviselig feil, noe Brønnøysunds Avis også tar opp i sin oppfølging av saken. Blomstervik beklager derimot ikke sin faktafeil, noe som i seg selv er spesielt. I sin presisering velger hun heller å fortsette å angripe toppledere i Brønnøy kommune med en påstand om skyhøye lederlønninger, noe som blir enda mer spesielt. Likevel synes jeg BA er nokså ensidig i sin dekning av saken og ønsker å sette saken i et større perspektiv.


Dette tjener lederne i Brønnøy kommune

Relativt jevnt på toppen, cirka 90.000 i året skiller topp og bunn i ledergruppen.

 

Brønnøy kommune er den aller viktigste virksomheten i Brønnøy kommune etter mitt skjønn. Kommunen leverer mange tjenester til innbyggerne som er helt absolutt nødvendige for liv og levnet. For å kunne levere disse tjenestene, som for eksempel barnehage og skole eller helsestasjon og legekontor for ikke å glemme brannvesen og tekniske fagfolk,  er man helt avhengig av ansatte på alle nivå med riktig kompetanse. Denne kompetansen er verdifull og ettertraktet av mange. Kompetansen må også ledes. Brønnøy kommune kjemper om mye kompetanse, især lederkompetanse, i hard konkurranse med aktører som for eksempel Brønnøysundregistrene og Brønnøysund videregående skole. Brønnøysund er ikke et marked der lederkompetanse befinner seg i overflod.


 

Dersom avisa velger å undersøke litt grundigere, vil de finne ut at toppleder på Brønnøysundregistrene ligger et par hundre tusen over rådmannen i Brønnøy, faktisk med færre ansatte og mindre spredning i oppgaver. I tillegg vil de finne ut at avdelingsdirektørene på registrene tjener i snitt et par hundretusen over etatsjefene i Brønnøy, nokså sammenlignbare stillinger i ansvar og oppgaver. En plass mellom dette lønnsnivået og Brønnøy kommune befinner Fylkeskommunen og videregående skole seg. Dèt er virkeligheten man jobber i når man skal rekruttere og beholde ledere til Brønnøy kommune. Kommunen leverer de viktigste tjenestene og har det laveste lønnsnivået i offentlig sektor lokalt. Derfor er påstanden om skyhøye lønninger nokså oppsiktsvekkende, særlig når den kommer fra Utdanningsforbundet. På tross av dette greier kommunen til stadighet å sikre seg riktig kompetanse til å utføre riktige oppgaver for innbyggerne. I tillegg til at lederlønninger i helsesektoren beviselig er lavere enn i utdanningssektoren i Brønnøy kommune, kan vi slå fast at lederlønningene i Brønnøy kommune er lavest blant ledere i offentlig sektor i Brønnøysund- altså ikke skyhøye mot tilsvarende stillinger ellers i byen.

Med dette innlegget har Utdanningsforbundet demonstrert sin kunnskapsmangel om egne medlemmers lønnsnivå internt i Brønnøy kommune og ikke minst nivået på lederlønninger generelt i offentlig sektor i Brønnøysund. Uvitenhet er nok ikke så veldig gunstig når det gjelder å forhandle lønn på vegne av egne medlemmer fremover. Hele bildet burde avisa ha tatt med seg i sin oppfølging av påstanden til Utdanningsforbundet.


Per Martin Orvik,

Seljeholmen