Debatt: Hvor havner havna?

Iver Dreiås tar opp en rekke tema i sitt leserinnlegg.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Det er trangt om plassen i Brønnøy havn. Og trangere blir det angivelig framover, skal en tro diverse artikler i avisa;

Nytt registerbygg krever at havnekontoret må rives og flyttes.

Iver Dreiås stiller spørsmål ved registeransattes habilitet

Siv Aglen ser ikke habilitetsproblem

Aps Siv Aglen har aldri stilt spørsmål ved sin habilitet i saker om registernybygget, selv om hun jobber ved Registrene. Hun peker på at hun ikke jobber med prosjektet.


Registerbygget blir så stort at bredden på tilkomstveg for gods til kaia må reduseres.

Thon-gruppen ønsker å bygge nytt hotell på kaia

«Noen» ønsker å legge et «flotell» i havna

Det pågår i følge pålitelige rykter lyssky tuskhandel med «kai-skurene» for å skaffe nok en bruforbindelse til Lille Brønnøya.

Felles for alle disse tiltakene er at de setter «havnekapitalen» under press. Samtidig forverres forholdene for de aktiviteter som havna er skapt for.

Havna er viktig for alle kystbyer. Så viktig at den er beskyttet av en egen lov. Havna har også et eget styre som skal ivareta havnas interesser, uavhengig av kommunestyret.

For å holde oss til havne-sjargongen så er mitt inntrykk at havnestyret i Brønnøy konkurrerer med det billigste ludder på Reeperbahn om å legge seg flat og tilfredsstille kunden. Og hvem er så «kunden»? Det er i alle fall ikke Brønnøy havn, og det er absolutt ikke kystbyens innbyggere.

Jeg har så langt til gode å registrere forsøk fra Brønnøy havnestyre på å forsvare havnas interesser. Det er nesten som en lurer på hvilke motiv de har. Det er mulig jeg tar feil, og dersom det finns det minste fnugg av alternativ tenkning i Brønnøy havnestyre er de herved hjertelig invitert til å informere, og til å protestere mot min framstilling. Hva er så problemet?

Her er noen utfordringer som burde vært bedre belyst;

Hurtigruten og andre fartøy moderniseres og vil kreve mer areal for tilgang til landstrøm for mer miljøvennlig drift. Har problemstillingen vært drøftet i havnestyret?

Om få år vil vi ha behov for plass til to hurtigruteskip i havna samtidig, dersom byen skal leve opp til egne ambisjoner om økt turisme. Finns det plass nok i havna?

Krav om økt sikring av havneanlegg vil kreve flere installasjoner og mer areal. ISPS-godkjenning er vel fortsatt et mål?

Helt nord i havna ligger et gammelt bygg med vernestatus. Hvem har ansvar for å ivareta denne delen av kystkulturen?

Vi registrerer at det blant lokalpolitikerne finns representanter som åpent går diverse utbyggeres ærend, og som gjerne sitter på begge sider av bordet når beslutninger skal tas. Å minne om at habilitetsregler også gjelder på kaia, er antagelig spilt møye.

Kan så noen av de nevnte truslene mot havna avverges? For en som ønsker å tro på det kommunale sjølstyret føles det faktisk som et nederlag å konstatere at det er lite kraft å hente hos lokale politikere. Vi må faktisk sette vår lit til at Kystverket og Statens vegvesen har noen lovmessige og byråkratiske synspunkter i saken(e)s anledning.

Vi vet at makt korrumperer, uansett hvem som sitter ved roret. Og der opposisjon er fraværende, har dessverre også demokratiet tapt mye av sin funksjon.

God sommer.

Iver Dreiås