Om rådmann Pål Trælvik, intern utlysning og ytringsfrihet

Rådmannen ga klart uttrykk for i en sint og oppfarende tone at han mislikte sterkt at jeg har skrevet leserinnlegg i avisa, og antydet at jeg var en bråkmaker

Merethe Paulsen Blomstervik
Debatt

På tirsdag i forbindelse med min jobb som lærer, så deltok jeg på kurs på rådhuset i Brønnøysund.  For øvrig et veldig godt kurs i innføring av ipad i skolen, synes jeg. Viktig å få fram positive ting som skjer i kommunen. Mitt møte med rådmann Pål Trælvik denne dagen, kan ikke sies å være en like positiv opplevelse.

En kollega av meg og jeg satt ute i gangen og jobbet med et gruppearbeid, da rådmannen tilfeldigvis kom gående forbi. Vi hilste pent på hverandre og utvekslet noen få høflighetsfraser før rådmannen gikk videre.  Med det samme han hadde passert, så hører vi han si høyt: «Så det er Brønnøysunds Avis-damene, ja…» Jeg går etter han og sier: « Unnskyld, hva sa du? Og hva mener du med det» Etter noen sarkastiske bemerkninger omkring hva han mente med det, så utartet samtalen seg ganske så ubehagelig. Jeg skal ikke gå i detalj på alt som ble sagt, men rådmannen ga klart uttrykk for i en sint og oppfarende tone at han mislikte sterkt at jeg har skrevet leserinnlegg i avisa, og antydet at jeg var en bråkmaker.  Han kunne også fortelle meg at han hadde et utmerket godt samarbeid med Fagforbundet og Utdanningsforbundet, men ikke fullt så bra med Sykepleieforbundet, og at han derfor stilte seg uforstående til den kritikken jeg som leder av Utdanningsforbundet Brønnøy har rettet mot han i avisa, angående saken om intern utlysning av barnehageleder-stillinga.  Den kommer jeg for øvrig tilbake til om litt.

For det første lever vi i et demokrati med ytringsfrihet. For det andre er det min jobb som leder av Utdanningsforbundet Brønnøy, å synliggjøre for både våre medlemmer og andre interesserte hva vår politikk går ut på og hva vi mener i ulike saker. Derfor gjentar jeg enda en gang i avisa hva Utdanningsforbundet mener i denne saken: Vi mener at alle offentlige stillinger med varighet over 6 måneder bør lyses ut eksternt. For det tredje var jeg på jobb for Brønnøy kommune denne dagen, og synes faktisk den øverste administrerende leder i kommunen, bør holde seg for god til å trakassere sine ansatte i det offentlige rom på rådhuset.

Rådmannen har i avisa uttalt at avgjørelsen om å lyse ut stillingen som barnehageleder internt, hadde med tid å gjøre.  Det stiller jeg meg fremdeles uforstående til, og faktisk etter å ha snakket med en søker til styrer-stillinger i kommunen, så tror jeg ikke på det i det hele tatt. Denne personen ble i intervju før påske, fortalt av den som intervjuet henne at det var naturlig at han skulle foreta dette intervjuet, ettersom han var tiltenkt stillingen som ny barnehageleder.

Å lyse ut en slik stilling internt i kommunen, er ofte med på nøre opp under spekulasjoner (Noen ganger kan det vel vise seg at spekulasjoner kan være reelle også?) om at en bestemt person er tiltenkt denne stillingen.  Derfor synes jeg det er rart hvordan noen insisterer på å måtte lære av egne feil, istedenfor å ta lærdom av andres.

Jeg vil henstille Brønnøy kommune om å lyse ut stillingen på nytt, eksternt, og bruke litt mer tid for å få flere kvalifiserte søkere å velge i. Det tror jeg vil gagne alle, også Brønnøy kommunes omdømme!

Merethe Paulsen Blomstervik, leder for Utdanningsforbundet Brønnøy, skriver om sitt møte med brønnøyrådmann Pål Trælvik tirsdag.  Foto: Privat

Leder

Utdanningsforbundet Brønnøy


Rådmannen svarer:

«Av og til faller ord både feil ut og av og til misforstås ord og mening», skriver rådmann Pål Trælvik til BA etter å ha fått lese Blomsterviks leserinnlegg», skriver rådmann Pål Trælvik som svar på kritikken til Blomstervik.

Videre svarer Trælvik slik:

«Det er riktig at jeg synes vi skulle søke og løse uoverensstemmelser i møter og samtaler og at det er bedre enn å bruke medier til å løse eller øke konflikter. Dette tok jeg opp med Merete, i en ikke forberedt samtale og en sleivete uttalelse. Dumt av meg, og av og til får frustrasjoner lov å komme frem uten at det verken fremstår gjennomtenkt eller planlagt. Det har jeg også beklaget i egen e-post til Merethe.

Selvfølgelig har alle rett til ytring. Paragraf 100 i grunnloven statuerer dette helt tydelig, og vi legger selvfølgelig verken bånd på enkeltindivider eller avdelinger hva gjelder ytringer. Vi har nettopp vedtatt noen retningslinjer for bruk av sosiale medier, men også her poengteres ytringsfriheten!»

Vedørende utlysning av stilling skriver Trælvik:

«Vi har utlyst en stilling internt. Jeg har tidligere verifisert at dette er på tross av både fagforeningenes mening og isolert sett også på tvers av ledelsens mening – vi er best tjent med å finne de mest kompetente kandidatene til alle stillinger i kommunen. At tid fikk betydning i denne ansettelsen kommer også på dagsorden fordi vi har mistet oppvekstsjefen (beskrevet i tidligere utgivelser av BA), og vi har behov for ansatte som kan ivareta daglige utfordringer – derfor besluttet rådmannen at vi gjør en intern utlysning. Ideelt sett skulle vi har gjort dette gjennom en ekstern utlysning, men den prosessen vil ta 3–5 måneder, mens en intern utlysning tar vesentlig kortere tid.»

Fungerende barnehageleder (Kjartan Paulsen) var til stede i alle intervjuer og hadde ansvaret for prosessen hva gjaldt ansettelse av styrere i barnehagen. Det har med andre ord foregått «etter boka».

Trælvik presiserer også at han "har et utmerket samarbeid med alle de tre hovedtillitsvalgte. Med andre ord med både Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Sykepleierforbundet." 

Rådmann retter egen uttalelse: Hovedtillitsvalgte "ble med" på intern utlysning

Svarte først at intern utlysning ble gjort «i samråd med de hovedtillitsvalgte».

 

 

Oppvekstsjef: – Styrerne kjenner seg ikke igjen

Styrerne i fire kommunale barnehager i Brønnøy kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene i et nytt leserbrev.Debatt

Kommentar til oppvekstsjef i reportasjen «Kjenner seg ikke igjen»

Merethe Paulsen Blomstervik og Utdanningsforbundet i Brønnøy svarer.

 

Opprør om barnehagene

FAU-styrene i fire barnehager i Brønnøy går hardt ut mot Brønnøy kommune og den sittende posisjonen. Foreldrene mener barnehagene nedprioriteres når midler skal fordeles, og at dette går på bekostning av både barn og ansatte.