Flåttproblematikk i Brønnøy

Brynjar Harsvik har et forslag til å redusere flåttplagen i Brønnøy. Han skriver at han selv har brukt parasittmiddel med stor suksess på hunden sin.  Foto: Lillemor Hestvik

Debatt

Som kjent har Brønnøy, og da særlig de ytre strøk av kommunen store problemer med sykdomsbærende flått. Kommunen har også en særdeles livskraftig rådyrbestand, og disse henger trolig sammen.

Jeg har et forslag til løsning som krever systematisk arbeid i en periode, men som deretter trolig kan vedlikeholdes forholdsvis rimelig. Bakgrunnen for forslaget kommer fra Skottland, hvor de i flere hundre år har drevet med intensiv viltpleie med tanke på å få så høye matviltbestander som mulig for å drive jakt på disse. Rypebestanden der står i en særstilling hva tetthet gjelder, og dette gjør den særlig utsatt for problemer med innvollsparasitter. Løsningen der borte har vært å utnytte det faktum at rypene spiser grus som de bruker til å male opp maten de spiser. Denne grusen henter de på bestemte steder rundt om i terrenget, og disse lar seg lett finne. Det legges ned arbeid i å kartlegge disse gropene før det deretter legges ut ny grus behandlet med medisiner som bekjemper parasittene. Rypene spiser så denne grusen og parasittene dør. Resultatet er at rypene får en mye bedre helse og overlevelsesprosenten går kraftig opp.

I Brønnøy kan man gjøre det samme med rådyrbestanden. Det er en kjensgjerning at rådyr er veldig glad i for eksempel gulrøtter, og de lar seg lett lokke inn til foringsplasser ved å etablere slike. Dersom man lager et kart med oversikt over de viktigste rådyrbiotopene i ytre strøk av kommunen og oppretter små foringsplasser jevnt fordelt på disse områdene fra februar og utover ettervinteren, vil man utpå våren være i den situasjon at de fleste rådyrene besøker disse plassene i løpet av en liten periode. Helt på tampen av vinteren legger man så ut gulrot behandlet med parasittmiddel som tar knekken på flått. Jeg kjenner til at det finnes slike midler som har langtidseffekt opp til 12 uker for bruk på hund, og vil derfor anta at det lar seg gjøre å oppdrive brukbare midler til rådyr også. Jeg har selv brukt slike midler på min egen hund med stor suksess. Flåtten dør av å suge blod fra dyr som er behandlet.

En jeger jeg kjenner fortalte sist høst at han skjøt rådyr som hadde over tusen flått på kroppen. Dersom man ved en slik behandling kunne fjerne flåtten allerede tidlig på sommeren vil jeg tro at det får stor innvirkning på problemet allerede samme år. Et slikt prosjekt vil selvfølgelig koste en del både i foring, medisiner og gjennomføring. Jeg er ganske sikker på at en del av jobben kan gjøres i samarbeid med for eksempel Jeger- og fiskerforeningen som kan bistå med dugnadsarbeid.

Uansett må det kunne antas at den samfunnsøkonomiske gevinsten av prosjektet vil være svært positiv hvis man kan unngå om så bare noen få tilfeller av sykdom på mennesker etter flåttbitt. Det er for seint å starte med foring nå i år, men bør absolutt settes i gang samtaler og planlegging for å gjøre noe til sesongen 2019. Jeg spiller herved ballen videre til kommunelege, dyrlege, kommunestyre, grunneiere og andre som måtte føle seg kallet.

Brynjar Harsvik- Overdrevet frykt for flått

Kommuneoverlege Tore Dahl mener det ikke finnes dokumentasjon som kan underbygge befolkningens frykt for flåtten.

 

Trond Horn:

- Vi må bruke naturen, men bør også være på vakt

Formannskapspolitiker Trond Sverre Horn (Sp) fikk konstatert borreliose påsken 2016.

 

 

Jessica Celin våknet av smerter, mamma ber andre være obs

Nesten 600 har signert et opprop om flått i Brønnøy. Det er veldig mye flått her, og den har ekstra høy smittefare.

 

Mange fuglekasser og lite flått

-Er det noen sammenheng, spør Grener Forshei som ser andre slite med flått på Torget i Brønnøy.Utfordrer Brønnøy etter borreliafunn

Flåttforskere utfordrer nå Brønnøy. - Hva vil og kan helsetjenesten gjøre med flåtten, spør forskerne bak nypublisert brønnøystudie.

 

Ble syk etter flåttbitt

-Jeg ble smittet etter flåttbitt på mitt hjemsted på Mosheim, forteller Tina Strand.

 

Har fått 200 flått

Brønnøy veterinærklinikk har fått inn rundt 200 flått.-Feil fokus om flått

NOAH frykter at det vil føre til en økning av av borreliasmitte om hjortedyr blir utryddet fra områder med mye flått.Fri rådyrjakt mot flåttspredning

BRØNNØYSUND: Det kan bli fri rådyrjakt av for å begrense flåttspredning. Men også været bidrar til å spre flått på Sør-Helgeland.