Vannmangel som julekvelden på kjerringa?

Ragnvald Dunas skriver om vannmangelen i Brønnøy. 

Debatt

Jeg som mange andre har mottatt en hilsen fra kommunen vår hvor det framgår at det er vannmangel og at det foreligger behov for å spare på det vannet som er igjen i vannbassenget.

Kommunen har gjennom de siste årene foretatt omfattende utbedringer på vannbassenget på Vedal. Herunder tettet lekkasjer m.m.Som del av disse  utbedringer er det og anskaffet utstyr for å kunne ha oversikt over vannsituasjonen til en hver tid. Bra er dette men hvorfor vente med restriksjoner til dammen er nesten tom? Det stabile nedbørsfattige været har vi hatt over lang tid.

Hvorfor ikke starte med info på et mye tidligere tidspunkt ?

Dette har med beredskap å gjøre. Beredskap omkring det viktigste råstoffet vi har.

Så må vi begynne å håpe på sørvest og regn. Og til de ansvarlige for vannet i kommunen vår: Ikke la dette komme som "julekvelden på kjerringa".

Mvh.

Ragnvald Dundas 

Vegværingene må spare på vannet

Drikkevannsreservoaret på Vega blir mindre og mindre for hver dag.

 

Brønnøy kommune oppfordrer til å spare på vannet

Med dagens forbruk har kommunen kun vann i magasinene i noen uker til.