Om journalistikk, etterrettelighet og utsmykkingssaken på Berg

Sømnarådmann Øystein Johannessen og ordfører Andrine Solli Oppegaard har skrevet leserbrev om BAs sak om kunstutsmykning av Sømna allbrukshus.  Foto: Bente Milde

Debatt

Brønnøysund avis (BA) omtaler i en artikkel i nettutgaven 7. mars den såkalte utsmykkingssaken på Berg, nærmere bestemt veggen på Allbrukshuset ved Berg skole. Den lange artikkelen etterlater et inntrykk av at kommunen har håndtert prosessen på en kritikkverdig måte. Etter vår vurdering er kritikken preget av en mistenkeliggjørende undertone, og det reiser grunn til å stille spørsmålet om de journalistiske vurderingene forstyrres av en forutinntatt holdning overfor Sømna kommune.

Utsmykkingssaken er en sak med stor kompleksitet. Den stiller store krav til kommunens håndtering av den, og den stiller også krav til hvordan mediene omtaler den. Saken har flere dimensjoner, og vi vet ikke hvor og hvordan den lander. BA har et lokalt nyhetsmonopol, noe som stiller store krav til både mediefaglig og etisk bevissthet.

Deler av artikkelen gir en mistenkeliggjørende omtale av saksforholdene.

* Journalisten har i tur og orden kontaktet ordfører, prosjektleder og rådmann. Gitt sakens kompleksitet og journalistens ambisjonsnivå burde kommunen vært gitt mulighet til kontradiksjon før artikkelen ble publisert.

* Det stilles spørsmål ved at honoraret til Torill Bertelsen ikke står i prosjektbudsjettet. Den enkle og åpenbare forklaring er at forprosjektarbeidet tas som den del av et annet prosjekt, «Liv i Bygda». Dette er forankret i prosjektets styringsgruppe. Slikt sett er dette en ikke-sak. Engasjementet av Bertelsen er uproblematisk.

* Det henvises til KOROs standardprosedyrer med en indirekte kritikk av kommunens manglende bruk av denne. Dette blir helt feil, da vi nå er i en forprosjektfase. Journalisten konstruerer her et mulig feilsteg før vi har kommet i gang. Hvis vi lykkes i å realisere hovedprosjektet vil vi selvsagt følge etablerte prosedyrer.

* Gitt tilgang på finansiering vil vi vurdere flere innspill, slik våre folkevalgte har bedt om.

* Overskriften i artikkelen mer enn antyder at kommunen har forsømt å vurdere andre alternativer. Også her forskutterer journalisten noe som ikke har skjedd, da vi ikke har kommet til det punkt i prosessen.

Kunst i sin alminnelighet og offentlig utsmykking i særdeleshet er utfordrende. Premissene skal verken legges av eliten i lukkede rom eller i ren populisme. Vi kommer til å legge estetiske og lokale kriterier til grunn i prosessen videre, og styringsgruppens videre sammensetting kommer til å ta hensyn til habilitet og andre forhold for å sikre gruppens legitimitet. Prosessen skal være åpen og etterrettelig, uansett hva BA måtte mene eller tro. Vi ser frem til videre dialog og meningsutveksling med avisen til felles beste for regionen vår.

For Sømna kommune

Andrine Solli Oppegaard, ordfører

Øystein Johannessen, rådmann