Bindal - en kommune i havsnød

I Bindal må den enkelte innbygger tørre å satse for at kommunen igjen skal kunne flyte på egenhånd.

Omstillingsbehovet i Bindal er altså akutt, men befolkningen i kommunen har blitt tilbudt en livbøye

Emma Johnsen Rødli, Edda Katrine Flatlandsmo, Mathilde Østgård Sjåvik hadde praksisopphold ved Bindal Utvikling AS i januar som del av NTNU-emnet Humanister i praksis.  Foto: Privat

Debatt

I Bindal må den enkelte innbygger tørre å satse for at kommunen igjen skal kunne flyte på egen hånd.

Etter at Bindalsbruket AS gikk konkurs i 2013, mistet Bindal kommune sin hjørnesteinsbedrift. Gjennom de siste 10 årene har kommunen hatt en befolkningsnedgang på over 12 % og har dermed hatt den største nedgangen i hele Nordland.

Omstillingsbehov

Omstillingsbehovet i Bindal er altså akutt, men befolkningen i kommunen har blitt tilbudt en livbøye. I 2015 startet omstillingsprogrammet i Bindal, som er finansiert av Nordland fylkeskommune og Bindal kommune, og gjennomføres av Bindal Utvikling. Den strategiske utviklingsanalysen som ligger til grunn for innvilgingen av programmet, konkluderte med at den negative befolkningsutviklingen må snus for å sikre samfunnets levedyktighet. Bindal Utvikling AS sin oppgave er å bidra til utvikling av nye arbeidsplasser som kan skape varig vekst i kommunen.

Bindal Utvikling AS mener det ligger uutnyttede muligheter i trearbeidende industri, matproduksjon til sjøs og opplevelsesnæringen i Bindal. Det er her det største verdiskapningspotensialet i kommunen ligger. For eksempel jobber Bindal Utvikling AS for at det skal være kontinuerlig aktivitet i kommunen, slik at tilreisende har et lite utvalg av opplevelser på en ukentlig basis gjennom sommersesongen. Dette vil forhåpentligvis igjen kunne generere arbeidsplasser.

Muligheter i Bindal

Gjennom emnet «Humanister i Praksis» ved NTNU har vi fått muligheten til å samarbeide med Bindal Utvikling over en tre ukers periode. Vi har observert at innovasjon i små kommuner ikke er noen enkel oppgave, og at det finnes flere store utfordringer: Hvordan kan man skape attraktive opplevelser som skal få folk til kjøre av Kystriksveien for å besøke Bindal? Hvilke opplevelser må til for å skape et kundegrunnlag? Det er lett å drukne i et hav av begrensninger, men i Bindal finnes det mange muligheter. Turistnæringen i Nordland er i enorm vekst på grunn av mulighetene naturen byr på. Dette burde også utnyttes i Bindal.

Dessuten har Bindal kommune en enorm ressurs i Bindal Utvikling AS. Hvilke muligheter som finnes er kartlagt og hvor verdiskapningspotensialet ligger har også blitt utredet. I tillegg er kommunen bevilget ressurser til å skape innovasjon. I 2017 var det satt av 1.000.000 kroner til søkbare midler for virksomheter i kommunen. Bindal Utvikling AS tilbyr med andre ord hjelp til å starte langvarig verdiskaping, men denne muligheten blir ikke stående åpen lenge: I 2020 er prosjektet over, og da vil ikke Bindal Utvikling AS kunne gi støtte til innovasjon lenger.

Den avgjørende forskjellen

Dermed gjenstår det at folk griper mulighetene mens de enda er tilgjengelige. I en liten kommune som Bindal vil hver enkelt innbygger kunne utgjøre en stor forskjell i denne omstillingsprosessen. Det er ingen andre som kan gjøre Bindal levedyktig enn bindalingene selv. Dette kan framstå som en stor bør å legge på den enkelte, men i noen år framover vil det finnes støtte å få.

Hva skal så den enkelte gjøre? I Bindal vil alle bidrag være et steg i riktig retning, og allerede finnes det gründere som starter opp bedrifter med stort potensial i kommunen. Vi har møtt flere gjestmilde bindalinger som har latt oss få innsyn i sine utviklingsprosesser. Slik som disse har satset, må også andre satse for å skape en levedyktig kommune. Spesielt innenfor blå sektor, treindustri og turisme vet vi at det finnes et behov. På Medvind innovasjonsloft kan bindalingene blant annet få støtte fra Bindal Utvikling AS til å finne ut hvordan deres kompetanse kan anvendes til å skape innovasjon.

Et enormt potensial

Reiseliv og turisme er ifølge regjeringen den nye oljen. Dette er et godt utgangspunkt for Bindal kommune, som ligger strategisk til langs den naturskjønne Kystriksveien. Det ligger dermed et enormt potensial i Bindal kommune. Om potensialet blir anvendt riktig, kan kommunen sanse befolkningsnedgangen, skape nye arbeidsplasser, samt få flere turister til kommunen. De utviklingslinjene vi ser i Bindal er ikke unike for kommunen. Dette er utfordringer som flere små kommuner står overfor i dag. Suksessen er avhengig av at noen tørr å satse. I havsnød kan en redningsvest være forskjellen på liv og død, men det innebærer at man må ta den på og svømme selv.

Emma Johnsen Rødli, masterstudent i nordisk språk ved NTNU

Edda Katrine Flatlandsmo, masterstudent i studier av kunnskap, teknologi og samfunn ved NTNU

Mathilde Østgård Sjåvik, masterstudent i historie ved NTNU