Senterpartiet truer flytilbudet i distriktene

Jonny Finstad (H) 

Debatt

Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om at Vinmonopolet skal ta over taxfreesalget på norske lufthavner. Forslaget truer driften av lufthavner i hele landet.

Dagens finansieringsmodell gjør det nemlig mulig for Avinor å opprettholde driften av et nett av lufthavner i hele landet, samt gjennomføre store investeringer, uten direkte tilskudd over statsbudsjettet. En endring av dagens finansieringsmodell vil skape betydelig usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter og driften av samtlige 46 lufthavner i Avinor-systemet og private lufthavner, med de konsekvenser det vil kunne ha for bosetting og verdiskaping i hele landet.

Høyre mener det er mest formålstjenlig at Avinor og private flyplasser, gjennom anbudskonkurranse, får muligheten til å sikre størst mulig inntekter til drift av flyplassene, også fra omsetningen av tax-free varer. Det er i dag fullt mulig for Vinmonopolet å delta i en slik konkurranse dersom de vil utvide med andre varegrupper som, tobakk, parfyme, sjokolade osv.

I forslaget fra Senterpartiet forutsettes det at inntektene til flyplassene ikke skal gå ned, men hvis konkurransen forsvinner og sentraliseres til vinmonopolet, vil det ha konsekvenser for inntekter og lønnsomheten. Dette kommer også frem i taxfreeutredningen.

Det synes ikke å være noen sterk alkoholpolitisk begrunnelse for forslaget, da det må forutsettes at tax-free salget av alkohol skal ha samme åpningstider som i dag og underlegges de samme alkoholpolitiske retningslinjer og lovgivning.

Senterpartiet begrunner derimot blant annet sitt forslag med bedre markedstilgang for norske småskalaprodusenter dersom Vinmonopolet drifter tax-free salget. Det tyder på landbrukspolitiske motiver - fremfor å sikre et godt flytilbud i distriktene over hele landet.

Jonny Finstad

Stortingsrepresentant og medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre


Vil ha møte om flyruter

Samferdselsdepartementet tar gjerne et møte om ruteopplegget til Widerøe på Helgeland, men understreker at anbudsreglene begrenser muligheten til endringer.

 

—Avgiftene har medført et lavere tilbud og høyere priser

Widerøe tjente 247 millioner blanke kroner i fjor, og utgjorde halvparten av Torghatten-konsernets omsetning på over 9 milliarder.

 

Widerøe: Flyavgift rammer særlig distriktsruter i Norge

– En student i Nord-Norge belastes med 128 ganger så høy flyavgift per kilometer som en feriereisende til Thailand, konstaterer Widerøe-direktør Stein Nilsen.

 

Taxfree fredes

Regjeringen holder fingrene fra taxfree-salget.