Paradoksene rundt MF Torget

Ser dere ikke at enhver annen løsning blir dyrere? Har dere i det hele tatt lest våre høringsinnspill?

Lisbeth Johnsen

Lisbeth Johnsen 

Debatt

Torgnesøyan Velforening er glade for at det er flere som engasjerer seg i fergesambandet Hestøya – Sauren. Ap-veteran Bjarne Mørk Eidem og Sp-ordføreren på Vevelstad har sett paradoksene i saken og mener at fergesambandet må bestå. Nå må også fylkesråden og sentrale fylkespolitikere tenke seg om en gang til og innse hva som er sunn fornuft. Vi mener bestemt at dagens fergetilbud er suverent best for oss og for fylkeskommunen.

Økonomisk paradoks nr. 1

Dagens ferge er ekstremt effektiv og koster svært lite å ha i drift. Årlige nettokostnader er på under 2 millioner kroner (utgifter på 2,3 mill. og minimum 0,3 mill. i inntekter). Fylkestinget har sagt at det fortsatt skal være et rutetilbud til Sauren/Torgnesøyan. Da skjønner alle at det uansett kommer til å koste noe. Forslaget om å bruke hurtigbåten Vegtind betyr høyere drivstoffutgifter og høyere lønnskostnader, hvis ruteendringen utløser et ekstra mannskapsskift. Vi mener bestemt at bare driftskostnadene fort kan bli høyere enn de vi har i dag.

Økonomisk paradoks nr.2

Å sette inn Vegtind på dette sambandet betyr at det må bygges ny hurtigbåtkai på Sauren. Hvem skal betale 5 - 10 millioner for dette? Det vil fortsatt være behov for fergeanløp på Sauren. Hvis MF Torget forsvinner betyr det ytterligere utbedringer av fergekaier for å kunne ta imot en annen av TTS sine reserveferger. Prislapp: 7 - 10 mill. kr. Vi mener bestemt at dette er høyst realistiske tall.

Statusparadoks

Sauren/Torgnesøyan er langt mer enn et fristed for brønnøyværinger. De som tror at dette kun er stedet for late feriedager, tar grundig feil! Det drives landbruk med sau og dyrking av fôr. Industri- og kaianlegget på Stortorgnes brukes som base for bedrifter innen havbruk. Det er kommersiell reiselivsaktivitet på øyene, både av privatpersoner, Helgeland Reiseliv og rene utleiehytter.

Og ja, vi har i vår og sommer mobilisert for å sikre at det registrerte folketallet ute i øyan stemmer med den faktiske bosettingen. I dag er det 12 personer med registrert adresse på Sauren/Torgnes, og i tillegg er det 20-30 personer som bor mer enn halve året her ute. Vi mener bestemt at det er et sterkt engasjement fra privatpersoner og næringsliv for ikke å legge ned et livskraftig øysamfunn.

Politisk paradoks

Hvordan kan det ha seg at Ap, Sp, KrF og SV enstemmig stemte for nedleggelse? Ser dere ikke at enhver annen løsning blir dyrere? Har dere i det hele tatt lest våre høringsinnspill? Det politiske paradokset blir komplett når dette er partier som tradisjonelt jobber for distriktene og ellers mener vi må bremse opp for sentralisering. Hva skal vi med lokale folkevalgte hvis de ikke gidder å kjempe for våre lokale saker? Vi mener bestemt at lokale politikere og fylkestingsrepresentanter ikke har gjort jobben sin i denne saken.

Vi mener alvor når vi krever at fylkesråden for samferdsel må lage en skikkelig utredning om hvilke alternativer vi har til dagens fergetilbud. Alle vet at staten kutter sine overføringer og at fylkeskommunen må spare penger. Da blir det uforståelig å gå for en løsning som er dyrere og dårligere. Vi skjønner at vedtaket i fylkestinget i oktober er basert på feil fakta – da kan det være lurt å tenke seg om en gang til.

På vegne av Torgnesøyan Velforening,

Lisbeth Johnsen

StyrelederFylkesråd Eggesvik skal få se Sauren med egne øyne

Det kom fram i formannskapsmøtet i Brønnøy tirsdag.Vil legge ned ferjesamband

Fylkesråden svarer om Sauren-ferjen

Fylkesråd Svein Eggesvik (Sp) kan fortsatt ikke si hvor mye fylket sparer på Sauren-nedleggelse.Pressekonferanse

Fylket snur i flere saker, men vil ikke redde Sauren-ferja

Brønnøysund-Sauren ikke nevnt med et ord da posisjonen på fylketstinget la fram sine samferdselsendringer.