Effektiv drift med tanke på barnas beste?

Merethe Paulsen Blomstervik er leder for Utdanningsforbundet i Brønnøy. Hun etterlyser en evaluering etter omstillings- og nedbemanningsprosessen i kommunen. 

Debatt

Hva betyr effekt? Og hva innebærer egentlig effektiv drift av små barn? Hadde Newton levd, kunne vi kanskje fått han til å utarbeide en egen formel for dette. I stedet går jeg inn på Google og slår opp i Store norske leksikon. Her står det følgende: «Effektivitet, det å være effektiv, virkningsfull; det at noe virker etter plan, at utbyttet eller avkastningene er stor i forhold til innsatsen».

I BA fredag 10. november står det at Private barnehagers landsforening (PBL) mener Brønnøy kommune er «verst i landet» på overføringer til private barnehager. Ordfører og oppvekstsjef i Brønnøy kommune blir så spurt om hva de tenker om denne uttalelsen fra PBL. De svarer: «Dette må vel være bevis for at vi driver effektivt i kommunen på barnehagesiden. For det er driftskostnadene i de kommunale barnehagene som legges til grunn for hva vi overfører til de private».

Dette svaret vil jeg, i beste fall, kalle for en forhastet konklusjon av ordføreren og oppvekstsjefen. Etter store økonomiske innstramminger i barnehagene er det betimelig å spørre, om dette likeså kan være et bevis på uforsvarlig drift på barnehagesiden? Har ordfører og oppvekstsjef undersøkt og spurt ansatte og FAU i barnehagene om hva de tenker om drifta, etter at Brønnøy kommune kuttet 4,6 millioner ved å redusere bemanningen i barnehagene? Hvilket utbytte eller avkastninger har denne «effektiviseringen» gitt barna i de samme barnehagene?

Utdanningsforbundet har flere ganger etterlyst ei evaluering etter omstillings- og nedbemanningsprosessen i kommunen. I påvente av denne evalueringa, har Utdanningsforbundet hatt medlemsmøte for de kommunale barnehagene. Der ble nedbemanning i barnehagesektoren tatt opp og diskutert. Saken har også vært diskutert i Kontaktforum barnehage. Det meldes om slitne ansatte, høyt tempo, dårlig samvittighet i forhold til barna på grunn av lav bemanning som gjør at de kommer til kort. De ansatte synes at det tidvis drives på grensen til det uforsvarlige og at noe må gjøres. Kan dette da være effektivt? For meg høres ikke dette ut som ei god og effektiv drift med stort utbytte.

Ei god og effektiv drift av barnehagene må ha fokus på:

  • Barnas helse og sikkerhet
  • Det pedagogiske tilbudet
  • Det spesialpedagogiske tilbudet
  • Gjennomføringsevnen av planlagte aktiviteter, eksempelvis utetid og turer i nærområdet
  • Sykefravær og ustabil personalsituasjon som virker uheldig på barna

Avslutningsvis vil jeg appellere til alle politiske parti i kommunestyret om å ha fokus på barnas beste, når dere skal behandle og vedta neste års budsjett.

Mvh

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder Utdanningsforbundet BrønnøyDebatt: PBLs rolle, og PBLs framtoning

Oppvekstsjefen svarer etter Private barnehagers landsforbunds angrep på Brønnøy kommune i BA.

 

Lover ikke mer penger til barnehager i kommunene

Kommunen forventer økte overføringer om staten påfører ekstra kostnader, men i departementet mener de at kommunene må prioritere pengene de får.

 

Mener at Brønnøy er en verstingkommune

Ifølge Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har Brønnøy kommunes barnehager flest barn per ansatt og lavest tilskudd per barn til private barnehager.