Debatt: PBLs rolle, og PBLs framtoning

Oppvekstsjefen svarer etter Private barnehagers landsforbunds angrep på Brønnøy kommune i BA.

Knut Johansen er oppvekstsjef i Brønnøy kommune.  Foto: Bård Pedersen, Brønnøysunds Avis

Debatt

Innledningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på at PBL ikke er noe statlig fagorgan eller fagforening for pedagoger. PBL representerer de private eierne. Når kommunen kommuniserer med PBL, snakker vi ikke med pedagoger, vi snakker med økonomer og advokater. Og i motsetning til antall voksne i barnehagene, er antallet økonomer og advokater i PBL økende.


Mener at Brønnøy er en verstingkommune

Ifølge Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har Brønnøy kommunes barnehager flest barn per ansatt og lavest tilskudd per barn til private barnehager.Lover ikke mer penger til barnehager i kommunene

Kommunen forventer økte overføringer om staten påfører ekstra kostnader, men i departementet mener de at kommunene må prioritere pengene de får.

 

Både de private barnehagene og PBL finansieres av kommunale penger. Brønnøy kommune har de to siste årene betalt ut ca. 50 millioner kroner til de fem private barnehagene i Brønnøy. Gjennom ordningen med kommunalt tilskudd, kjøper kommunen barnehagetjenester. Vi er takknemlig for de private barnehagene i Brønnøy, og veldig fornøyd med hva vi får tilbake for disse pengene. Men det oppleves ganske spesielt å vite at vi også er med på å finansiere PBL, et PBL som gjennom advokat Nyheim rangerer sine kunder, og i full offentlighet tillater seg å rakke ned på Brønnøy kommune og kalle oss en versting.

Nyheim lurer på om politikerne i Brønnøy er klar over hvordan barnehagene drives. Ja det er de smertelig klar over. De har med stor grad av ubehag og uro vært nødt til å prøve å få orden på driftsnivået i kommunen. Men i motsetning til Nyheim, har de evnet å ha ei helhetlig og samfunnsøkonomisk forsvarlig tilnærming. De har vært nødt til å sette tæring etter næring, og de har vært tvunget å prioritere, og til å fordele belastningen blant kommunale tjenester hvor behovene er omfattende. Siden Nyheim leker lokalpolitiker, kan han kanskje komme med et forslag om hvor de skal hente de ekstra millionene som PBL ønsker. Skal det kuttes i tilbudet til de gamle? Skal vi redusere tiltakene til barn som sliter i barnehage og skole? Eller kanskje vi skal ta det fra som sliter med sin psykiske helse?

Andre kommentarer til BA-oppslag.

Som sagt har vi brukt ca. 50 millioner til de private barnehagene i 2016 og 2017. De kommunale barnehagene har på grunn av nedskjæringer vært nødt til å klare seg med et langt lavere driftsbudsjett i samme periode. Men fra 2018 vil det kommunale driftsnivået, med halvårsvirkning, også gjenspeile seg i satsene til de private. Det er denne reduksjonen i kommunalt tilskudd vi har anslått til 2,5 millioner i 2018, ikke den totale tilskuddssummen som det sto i BA.

BA spurte om en sak fra PBL angående arealnormen. Det var dette jeg ikke kjente til. Men jeg kjenner selvfølgelig til PBLs ivrige ønske om tilsyn i Brønnøy. Dette ønsket bunner i den BA-omtalte tilskuddssaken i Sylteren barnehage. I denne saken har kommunen vært i dialog med FM. Tilskuddene til Sylteren ble opprettholdt, men det er det gjort nytt vedtak. Verken Sylteren eller PBL har klaget på vedtaket.

PBL opererer med 7.7 barn pr. ansatt i Brønnøy barnehage. Det korrekte pr. 13.11.17 er 5,57 pr. ansatte.

Knut Johansen

Oppvekstsjef

Brønnøy kommune