Bruk stemmeretten

Jørn Johansen i Fagforbundet oppfordrer til å stemme for en ny regjering.  Foto: Jøran Horn

Debatt

Reformer uten flertall i folket

Sentralisering har blitt et gjennomgående tema i denne stortingsperioden. Erna og Siv fører en politikk folk ikke vil ha.

Da kommunereformen ble lansert, var formålet todelt. For det første ville regjeringen gjøre noe med de «lite robuste» kommunene. For det andre ville den skape mer slagkraftige storbyregioner, ved å oppheve kommunegrenser rundt byer som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Etter år med trusler om tvang og kaos i kommune-Norge har regjeringen ikke lykkes med sitt store prestisjeprosjekt. Resultatet vil bli en dårligere, mer kaotisk og mindre enhetlig kommunestruktur. Slik går det gjerne når man vil tegne norgeskartet på nytt fra et kontor i Oslo sentrum.

En fersk meningsmåling InFact har utført for Lokalsamfunnsforeningen viser at av de spurte mener 56,4 prosent at det ikke bør brukes tvang, der innbyggerne selv har gått imot sammenslåing. Dette begynner allerede å vises i Bindal kommune hvor mange utrykker bekymring for det kommunale tjenestenivå etter tvangssammenslåingen.

Mer tvang med blåblå

8. juni vedtok Stortinget det nye kommune- og regionkartet. Høyre, Frp og Venstre vedtok med én stemmes overvekt tvangssammenslåing av 13 norske kommuner fra Bindal i nord til Lindesnes i sør. Halvparten av fylkene forsvinner, og 121 kommuner skal bli til 47.

Kommunalministeren utelukker ikke at flere kommuner skal slås sammen med tvang dersom de fortsetter i regjering etter stortingsvalget 11. september.

Fagforbundet er motstander til bruk av tvang for å slå sammen kommuner og fylker.

Mer demokrati

Det er på tide med et nytt politisk flertall og en annen regjering som vil videreføre lokaldemokratiet og den norske samfunnsmodellen. Nå er det velgernes tur til å bestemme. Dagens regjering er i utakt med folket.

Den såkalte nærpolitireformen, kommunesammenslåinger, fylkes- og regionreform, færre NAV-kontor og nedbygging av lokalsykehus, svekker selve livsgrunnlaget i distriktene, og Norge vil bli enda mer sentralisert. Dersom dagens regjeringspartier med KrF og Venstre som støttepartier får fortsette i posisjon etter årets stortingsvalg vil kommunesammenslåingen og en stadig eskalerende sentralisering fortsette også i neste stortingsperiode.

Er du mot tvang og sentralisering – stem for en ny regjering 11. september!

For Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad avd. 203

Jørn Johansen

Leder