Arealplan og byutvikling

Idrett er bra, men folkehelse er mer enn idrett og friluftsliv, det er trivsel

Aasa Storlien

Aasa Storlien 

Debatt

Mens vi venter på arealplanen bedriver «noen» sin egen arealplanlegging for Brønnøysund. Brønnøysund Idrettslag vil erstatte airdomen med en stålhall, med tanke på fotballen. Det er bra, men så slenger de like godt på en ny idrettshall vegg i vegg. Men trenger vi en ny idrettshall, nå når Salhushallen er under bygging? Har vi ikke mer bruk for et oppdatert svømme- og friidrettsanlegg?

Det er bra med nye ideer, flere hoder tenker som kjent bedre enn noen få. Men når vi får ferdige planer lagt frem i BA, nærmest som et «fait accompli» der det bare er for lokalpolitikere i Brønnøy og fylkeskommunen å bevilge x antall kroner, da må jeg som lokalpolitiker spørre; hvem bestemmer? Og hvor er planleggingsprosessen?

En del av planen er å tømme Samfunnshuset for idrett og gjøre det om til kulturhus. Samfunnshuset har tjent Brønnøysund godt siden 70-tallet, med svømmebasseng, bibliotek (som en midlertidig ordning siden 1974), kulturarrangement og et rimelig treningstilbud for barneidretten. Men å tro at det kan fremstå som byens kulturhus, er en kortsiktig tanke. Bygget er av betong, lite egnelig og en ombygging vil bli kostbart.

Torghatten Arena, Samfunnshuset og en byscene på Lille-Brønnøya ser ordføreren på som et kinderegg. Ikke særlig fremtidsrettet! En trivelig park med byscene på Lille-Brønnøya kan bli spennende, men når det snakkes om prisen, slås bremsene på hos meg. Her snakkes det om et prosjekt som vil gå på bekostning av byens fremtidige kulturhus, det kan vi simpelthen ikke tillate! Denne drømmen som vi måtte legge på is i forrige kommunestyreperiode, fordi vi måtte prioritere Salhushallen og omsorgssenter i Velfjord.

Idrett er flott, og gode krefter har utviklet de attraktive friluftsområdene nær byen, men vi må evne å se fremover. Rootsfestivalen er også flott, men vi kan bli lei av å være ute eller i telt for å høre på musikk. Det er ikke alltid sommer og godt vær. Det er noe som skurrer når det er snakk om en byscene, som i neste øyeblikk kan huse mange hundre tilskuere under tak. Hva innebærer dette?

I den planprosessen kommunen nå er inne i, må vi våge å tenke fremtidsrettet og helhetlig. Brønnøysund som by og regionsenter trenger et nytt kulturhus og et nytt bibliotek i sentrum. Planene ligger der med delfinansiering fra fylkeskommunen. Og et veldig godt tilbud fra Thon-gruppen. Nå når Statsbyggs byggeplaner ikke blir noe av, åpner det for et nytt registerbygg nord for hotellet, mellom Sømnaveien og kaia. Da vil Thon eiendom høyst sannsynlig komme i gang med sine planer om å bygge nytt hotell med en stor konferansesal. Dette er det virkelige kinderegget; kombinert kulturhus og konferansesal med plass til 500 personer til bruk for hotellet og Brønnøysundregistrene, black box til mindre arrangement, som igjen kanskje betyr et nøytralt seremonirom for begravelser kvelden. Byen kan få besøk av Riksteateret og andre større forestillinger, og vi som innbyggere kan pynte oss og oppleve musikk og teater sittende i gode stoler!

Biblioteket bør ligge i Storgata, da kan det bli det møtestedet det skal være, lett tilgjengelig. Her er det mange ledige lokaler å velge mellom. Et bibliotek trekker folk i alle aldre, og vil være med på å skape liv i byen. Idrett er bra, men folkehelse er mer enn idrett og friluftsliv, det er trivsel. Det utføres mange årsverk i frivillig sektor hvert år, mens bidragene fra Brønnøy kommune skrumper. Midler til kulturvern er nesten fraværende. Vi har en gammel bydel som er helt på høyde med Sjøgato i Mosjøen og den gamle trehusbebyggelsen i Levanger, som har fått midler fra Riksantikvaren. Vi har allerede et kystkultursenter på Tørrfiskbrygga, men det kan forbedres. Og vi har Esso-brygga, som et mulig senter for turisme. Vi har så mange muligheter!

La oss nå ikke hastevedtak noe som vil ødelegge en positiv og helhetlig plan for utvikling av Brønnøysund! La oss se tilbudene til befolkningen i sammenheng!

Aasa Storlien

Brønnøy Senterparti