Leserinnlegg:

Kan vi stole på de politikerne vi har valgt?

Bjørnar Torgersen mener de styrende partiene i Brønnøy bryter valgløfter.

Valgløfter Under valgkampen i 2015 var både Johnny Hanssen (Ap) og Per Martin Orvik (V) tydelige på at de ville verne fjordene øst av Brønnøysund for oppdrett, men vurderer nå om de skal gi dispensasjon til et oppdrettsanlegg ved Hjartøya. De mener at lukket oppdrett vesentlig forskjellig fra tradisjonell oppdrett, og at dette derfor kan vurderes. Bjørnar Torgersen er ikke enig. 

Føler seg bedratt Bjørnar Torgersen mener Arbeiderpartiet og Venstre i Brønnøy må holde ved sine valgløfter. 

Debatt

”Ikke verd papiret det er skrevet på” er et uttrykk vi kjenner fra folkelig tale.

Etter å ha lest intervjuene med Det Norske Arbeiderpartis ordfører Johnny Hansen  og Venstres  Per Martin Orvik i  BA av 17. mars 2017 omkring AkvaFutures dispensasjonssøknad ved Hjartøya,  forstår jeg at dette kan komme til å  gjelde partiprogrammene til AP og Venstre ved siste kommunevalg for halvannet år siden i 2015.

Ble programmene lagt bort etter valget høsten 2015?  Mye kan tyde på det.  Et innsyn i saksdokumenter viser at allerede før jul 2016, mottok Nordland fylke varsel om at kommunen drev  med behandling av dispensasjon for ”Hjartøya” eller Kvaløyvika som er et mere  dekkende begrep for sjødelen.   Vika er en del av Torgfjorden som begge partiene gikk til valg på som oppdrettfri sone.

Som velger har man lite annet å stole på enn partiprogrammene, når man gjør sin borgerplikt på valgdagen. For meg er programmet kontrakten jeg oppretter med den partilisten jeg stemmer på og fram til nå har jeg forutsatt at den skal gjelde i valgperioden.

Man går til valg og bruker sin demokratiske rett til å velge parti. Personene på lista har i alle fall ved kommunevalg, mye å si for mitt valg. Ved siste valg valgte jeg ei liste med  personer jeg oppfatter som redelige og som jeg stolte på.  At en kan se ulikt på ulike saker også i et politisk parti aksepterer jeg, men da må en i alle fall i forhold til partiprogrammet reservere seg og gjøre dette klart for velgerne før valget. Dette kan jeg ikke si jeg har klart å registrere i denne konkrete saken.

Ordføreren gjør i følge BA et nummer av at det er vesentlig forskjell mellom tradisjonelt oppdrett  og den type oppdrett  det er snakk om på Kvaløyvika og at dette kan være bakgrunnen til at han bryter med partiprogrammet. Orvik snakker om en bærekraftig form for oppdrett.

Begge unnlater å bruke begrepet ”lukket anlegg” på Kvaløyvika. Dette begrepet har vært markedsført hittil i høringsrunden og nyttes også av selskapet som ”Gullegget”.  Så, hvorfor er ikke denne produksjonsmetoden tatt i bruk av flere aktører innen oppdrettsbransjen?

Er det fordi at anlegget slipper ut inntil 30 prosent?  Eller for å si det med andre ord.  Det er et mål for virksomheten  å ta på land 70 prosent av forrester og avfall fra fisken i merdene.  Når jeg som bonde i en mannsalder måtte forholde meg til ”lukket gjødselkjeller”, så betydde det lukket.  Å åpne en tredjedel av porten ville for meg fått vidtrekkende konsekvenser.  En gjødselkjeller som lekker er ikke lukket. Et lukket fiskeoppdrett som lekker er ikke et lukket fiskeoppdrett.

Språket er viktig i alle former for kommunikasjon. Virkningen av et ord som er sagt og et som er skrevet  kan være helt forskjellig for den som er mottaker. Derfor bekrefter jeg skriftlig. Jeg er ikke mot fiskeoppdrett.

Høsten 2015 stemte jeg  på politikere jeg satte lit til og stolte på inn i Brønnøy kommunestyre. Nå sitter jeg med en bitter smak.  Å være velger er ikke noe særlig når en føler seg bedratt!  Kanskje?


Bjørnar Torgersen

Nordhus