Vi er optimistiske på vegne av nye BYN

(sammenslått kommune i Bindal og Ytre Namdal)

Magnar Bøkestad (V), Petter Bjørnli (H) og Gunnhild Gutvik (SV) har troen på Bindal som del av en ny storkommune sammen med Nærøy, Leka og Vikna. 

Historien har vist at vinnerne har mestret omstilling. Vi skal være på vinnerlaget

Debatt

Vi  ser optimistisk på framtiden for vår nye kommune.

  1. Austra er nå endelig samlet, hvilket var et ønske fra befolkningen der.
  2. Vikna var ikke fornøyd med framforhandlet avtale, men nye føringer kan legges,  som forhåpentlig alle fire tidligere kommuner kan leve videre med .
  3. For oss  er det viktigst at kommunen leverer kvalitetstjenester til lavest mulig kostnad der folk bor. Vi tror denne nye modellen er bedre egnet til å  levere disse.
  4. Vi forutsetter at de fire kommunene setter seg sammen og lager omforent avtale om prosessene videre, og mål for prosessene.
  5. Vi forutsetter også at det gjøres avklaringer opp mot sentrale myndigheter omkring Bindals særordninger vedr. konsesjonskraft, mva på el-kraft, Bindal Kraftlag, landbrukets tilskuddsordninger etc.

Vi er nå en av landets største oppdrettskommuner med vekst i framtidige næringer.

Vi tror at det ligger en effektiviseringsgevinst innen offentlig tjenesteyting og administrasjon som vil komme innbyggerne til gode. Kommunene besitter også gode kompetansemiljøer som kan videreføres i det store fellesskapet.
Vi ser for oss Nærøysundet som det store vekstområdet i kommunen i framtiden, men presiserer at hele kommunen skal utvikles og bosettes.

Vi vil også presisere at det viktigste er ikke hvor sentraladministrasjonen ligger, men hva den leverer.

Vi ser nå sterk ordbruk i media fra ordfører og Lisbeth Berg Hansen. De var ikke interessert i hva bindalingene mente, og hadde heller ikke framforhandlet alternativer som vi kunne votere over, hvilket reformen påla kommunene. Opposisjonen SV/H/V, forsøkte å fremme et slikt demokratisk forslag, men ble klubbet ned fra talerstolen. Hadde Bindal som de andre kommunene gjennomført prosessene som reformen forlangte, med påfølgende folkeavstemming, og denne hadde vist et klart nei til sammenslåing, er det sannsynlig at Bindal hadde fortsatt som egen kommune. Departementet visste at Bindal ikke hadde gjennomført prosessene, og at bindalingene ikke var blitt spurt.

Våre partier mener vi også i forkant burde ha avklart ordninger omkring landbruk, konsesjonskraft, Bindal Kraftlag, ambulanser, omstillingspenger til Bindal Utvikling, havbruk, legekontor, desentralisert tjenesteyting, osv. I stedet må vi nå gå baklengs inn i framtida og håpe på  medgjørlige forhandlingspartnere.

Nå er avgjørelsen tatt, og tiden er inne for å legge gamle partivedtak til side, og se framover, sammen. Vi  må nå stå sammen med å videreutvikle gamle Bindal i et større fellesskap. Utfordringene er mange, men det er også mulighetene. Bindal har både kompetanse og kvaliteter som kan bidra positivt til fellesskapet. Vi trenger ikke stå med lua i handa. Tvert imot.

Vi håper på at vi om noen ti-år kan si at dette var et positivt vendepunkt for Bindals befolkning som helhet. Historien har vist at vinnerne har mestret omstilling. Vi skal være på vinnerlaget.

Gunnhild Gutvik (SV)

Petter Bjørnli (H)

Magnar Bøkestad (V)