Tjalg får 40.000

Men ikke sjøsportklubben.

Få med flere -Vi har kjøpt inn en dobbeltsculler og håper det vil inspirere barn og unge til å ro, forteller Viggo Karlsen i Sjøsportklubben. 

Brønnøy

Idrettslaget Tjalg har mottatt 40.000 kroner fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Tiltaket det er søkt om heter "Aktiv deltagelse i fritid" og er tildelt av barne-,ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)som forutsetter at "tiltaket er åpent for alle og at det skal rapporteres særskilt om dette".   Brønnøysund Røde kors har mottatt 45000 kroner til "FFA-Ferie for alle".

Men Brønnøy sjøsportklubb har ikke fått tilskudd. De har søkt midler til "Sjøsportaktiviteter for alle".

-Sjøsportklubben har kjøpt inn en dobbeltsculler og er i gang med å opprette en rogruppe. Vi ønsker å få opp interessen blant barn og unge for roing- som er en gammel tradisjon langs kysten. Vi  har søkt blant annet Bufdir om midler til dette, forteller nestleder Kåre Råbakk i Sjøsportklubben. De vil igangsette rogruppa selv om de denne gang ikke ble tildelt midler.

Ifølge klubben selv tilbys det jolleseiling på mandager fra Tørrfiskbrygga, samt at det arbeides med å få opp en rogruppe fra høsten. I fellesferien er det ingen fellesaktiviteter.

Bufdir grunngir avslaget med at  "tiltaket har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som primær målsetning, og er dermed ikke støtteberettiget -tiltaket er også lavt prio av kommunen, heter det i avslaget.

Formålet med den nasjonale tilskuddsordningen er at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer som ferie og fritidsaktiviteter, uavhengig foreldrenes inntekt og situasjon.  Totalbevilngningen for 2014 er på 110 millioner kroner.  Barne-,ungdoms og familiedirektoratet forvalter tilskuddsordningen.