Bærekraftig oppdrett vil bli viktigere fremover

Leder av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) sier miljøaspektet vil bli enda viktigere for tildeling av konsesjoner i fremtiden.
Brønnøy

Mandag var Pollestad på omvisning på Akvadesigns oppdrettsanlegg i Sæterosen i Brønnøy. Dette er et lukket oppdrettsanlegg som ifølge Akvadesign er ute lakselus og har minimalt utslipp.