Sivilforsvaret - lytt på radio

I dag klokka 12 har Sivilforsvaret varslingsprøve.
Brønnøy

Når tyfonene uler i onsdag 11. januar klokken 12 vil bare halve befolkningen vite at signalet betyr "Viktig melding - lytt på radio". Det viser en ny undersøkelse ifølge en pressemelding fra Sivilforsvaret.

Undersøkelsen som er utført av Faktum Markedsanalyse for DSB viser videre at 27 prosent tror signalet betyr "Flyalarm", 9 prosent tror det betyr "Faren over", mens 15 prosent svarer "Vet ikke".

- Tidligere rullerte man på å sende de tre varslingssignalene. De siste årene har man kun sendt signalet "Viktig melding - lytt på radio". Signalet betyr i praksis "søk informasjon". Det viktigste er ikke hvor du søker informasjon ved akutt fare, men at du faktisk gjør det, sier Jon Birger Berntsen i DSB, som er sjef for Sivilforsvaret.

Onsdag 11. januar er det igjen tid for den landsomfattende varslingsprøven. Signalet "Viktig melding - lytt på radio" vil lyde i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg. Dette skjer 49 minutter etter at FM senderne i Nordland er erstattet av DAB.

Dette er den første av to varslingsprøver som hvert år gjennomføres i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. 

Rundt om i landet er det plassert cirka 1 250 varslingsanlegg, som skal varsle befolkningen ved akutt fare.
- Anleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene når ut til omtrent halvparten av befolkningen, sier Berntsen.
I Nordland er det avdelinger og lagre i Steigen, Hamarøy (Innhavet), Fauske, Bodø, Meløy (Ørnes), Rana (Mo), Vefsn (Mosjøen), Alstahaug (Sandnessjøen) og Brønnøy (Brønnøysund).


Sivilforsvaret har i oppgave å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.