Bindal gikk fem millioner i pluss i 2017

Regnskapet ble kjent mandag.

Rådmann Knut Toresen og Bindal kommune hadde 5,4 millioner kroner i mindreforbruk i fjor.   Foto: Hildegunn Nielsen

Bindal

Regnskapet for Bindal ble ferdig mandag og under folkemøtet på Vonheim ungdomshus mandag kveld, benyttet rådmann Knut Toresen anledningen til å formidle resultatet. Til BAnett sier rådmannen at kommunen endte på et mindreforbruk på vel 5,4 millioner kroner i 2017.

- Årsaken til at vi kom godt ut er disse ekstraordinære forhold. Pensjonsavregning viser pluss på tre millioner kroner. Ramme og skatt viser at vi får 2,1 millioner kroner mer. Vi har fått 0,45 millioner fra Havbruksfondet og eiendomsskatt har gitt oss en pluss på 0,4 millioner kroner, forklarer Knut Torsesen.

Uten disse fire forholdene som ga pluss i regnskapet, ville Bindal endt med et merforbruk på cirka en halv million kroner. Også i 2016 hadde Bindal et mindreforbruk på vel 3,4 millioner kroner.