Mattilsynet avslår søknad fra oppdrettsaktør

Helgeland Lumpsucker ønsket å etablere lokalitet på Brukstomta Næringspark for oppdrett av rognkjeks. Mattilsynet sier nei.

Brukstomta Næringspark er i de gamle lokalene til Bindalsbruket på Terråk.   Foto: Hild Dagslott

Bindal

Det er avisa Ytringen som skriver at Mattilsynet Region Nord har gitt avslag på søknaden fra Helgeland Lumpsucker AS.

Selskapet har søkt om konsesjon på oppdrett av tre millioner rognkjeks på Terråk. Avslaget fra Mattilsynet skal skyldes risiko for spredning av smitte. Etableringsforskriften setter krav til at nye akvakulturanlegg skal være godkjent av Mattilsynet. Tilsynet mener at den omsøkte lokaliteten i Brukstomta næringspark ligger for nær to andre eksisterende oppdrettslokasjoner, Båsen og Mulingen.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturtillatelser. Nordland fylkeskommune sier i sitt høringssvar at ettersom Mattilsynet har gitt avslag, kan heller ikke fylkeskommunen som gi klarsignal for søknaden.