Trønderske ungdommer oftest beruset

Ungdomsskoleelever i Trøndelag er oftere beruset enn ungdom ellers i landet. Nær én av tre trønderske tiendeklassinger har vært beruset det siste året.
Nyheter

Mens den nasjonale andelen er 25 prosent, er den 31 prosent i Trøndelag, viser tall fra Ungdata, ifølge kanalen.