Nytt flyanbud i nær framtid

Nytt anbud på kortbanenettet kommer trolig rundt månedsskiftet.
Nyheter

Før ferien vedtok Stortinget at staten igjen skal administrere anbudsrutene på kortbanenettet, etter en kortperiode med fylkeskommunal administrasjon.