Alstahaug og Brønnøy i norsk-svensk flysamarbeid

Kommunene Alstahaug og Brønnøy deltar i et norsk-svensk prosjekt som skal forberede regionen på elektrisk luftfart.

Elfly på kortbanenettet spås å være en realitet om få år. 

Nyheter

– Jeg vil spesielt ønske våre norske partnere velkommen til samarbeidet. Det gir et enda bredere og partnerskap. Å utvikle mulige grensekryssende tilbud med elfly følger opp den felles transportstrategien som ble laget for E12-regionen, sier Mathias Lindstrøm, direktør i Kvarkenrådet EGTS i ei pressemelding.