Ny konflikt på sykehjem: Sykepleiere har sagt opp turnusen

De seks sykepleierne som er ansatt ved Vevelstad sykehjem og organisert i Norsk sykepleierforbund har nå sagt opp grunnturnusen.

Både de seks ansatte som er medlemmer i Norsk sykepleierforbund og de 14 øvrige ansatte vernepleiere, helsefagarbeiderne, kjøkkenpersonale og renholder ved Vevelstad sykehjem er nå i konflikt med kommunen.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Oppsigelsen ble gjort per mail til leder ved sykehjemmet Elin Borkamo, med kopi til kommunedirektøren 26. august.