Fintelling av stemmer fører til personendringer i det nye Stortinget

Tre kvinner kan bli erstattet av tre menn i kampen om utjevningsmandatene etter at fintellingen av de siste stemmene ved stortingsvalget pågikk tirsdag kveld.

Fintellingen ser ut til å gi Rødt Nordlands Geir Jørgensen stortingsplass i form av et utjevningsmandat.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Siste: Valgansvarlig i Nordland fylkeskommune Lise Nilsen sier til  VG at det kan ta flere døgn før valgdramaet i Nordland er avklart. Kun 77 stemmer skiller Høyres Marianne Dobak Kvensjø og Mona Fagerås (SV).