Konfirmantene snakket om egen covid-smitte og andres behov

Lørdag ble 19 ungdommer konfirmert humanistisk på samfunnhuset i Brønnøysund.
Nyheter

De 19 ble konfirmert i to seremonier, klokken 11 og klokken 13, på grunn av koronapandemien. Familie og venner var plassert i kohorter i salen, og fulgte stolt med når de unge troppet inn og tok plass.