Fiskeridirektoratet kan få nytt navn

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) har startet en prosess for å endre Fiskeridirektoratets navn til Fiskeri- og havbruksdirektoratet.
Nyheter

– Fiskeridirektoratets historie går mer enn 100 år tilbake. Fiskeriene har vært den dominerende delen av direktoratets forvaltningsansvar, men havbruksnæringen har utviklet seg til å bli en betydelig del av norsk sjømatproduksjon og Fiskeridirektoratets oppgaver. Det er på tide at dette også reflekteres i navnet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.