Får fiske i elv etter oppdrettslaks, regnbueørret og pukkellaks

Brønnøy Jeger- og Fiskeforening (BJF) er av Statsforvalteren i Nordland gitt tillatelse til å fiske i Lomsdalselva.

Denne sjøørretten er fisket i Lomsdalselva ved en tidligere anledning.  Foto: Jan O. Nielsen

Nyheter

Det kommer frem av et brev fra statsforvalteren datert 7. september.