Advokatbrev om 21 år gammelt krav

Ottar Kristoffersen Eftf. AS' advokat ber Brønnøy kommune om å refundere i underkant av en million kroner.

Fridhild og Vidar Kristoffersen fotografert i boligfeltet i Kløvermarka i 2004. Vidar Kristoffersen er styreleder og daglig leder i Ottar Kristoffersen Eftf. AS, mens Fridhild Kristoffersen er eneste styremedlem.   Foto: Lise Fagerbakk

Nyheter

Nærmere bestemt er det snakk om et beløp på 975.466 kroner eks.mva. som er knyttet til forskuttering av kostnader ved utviklingen av boligområde i Salhusmarka/Kløvermarka, ifølge et brev fra advokat Øyvin Trønsdal, på vegne av Ottar Kristoffersen Eftf. AS.