Helge Thorsen klager på kommunestyrets vedtak

Thorsen har sendt kommunen et krav om å dekke saksomkostningene han ikke fikk dekket av tingretten.

Helge Thorsen (t.h.) har klaget på kommunestyrets avvisning av hans krav om å få dekket saksomkostningene fra saken mot Brønnøy kommune.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Thorsens argument er at utgiftene hans var nødvendige for å få omgjort et ugyldig vedtak, nærmere bestemt at han ble oppsagt. Helgeland tingrett kom til at oppsigelsen av ham som rådmann var ugyldig, men han ble også gitt noe ansvar for at saken ikke kunne løses minnelig utenfor retten, og derfor bestemte retten at partene måtte dekke sine egne saksomkostninger.