Farevarsel for fredag: Styrtregn

Nyheter

I meteorologisk institutts prognoser for fredag er det anmerket gult farevarsel for styrtregn, samt gult farevarsel for lyn.