Shmil vil åpne for at du kan måtte levere papir selv

Forslaget til endring av vedtektene er nå ute på høring.

I forsalgene til endrede vedtekter ønsker Shmil å åpne for at kundene må levere papir selv, slik man i dag leverer papp.  Foto: BÅRD PEDERSEN

Nyheter

Det gjøres en del endringer i vedtektene, og Shmil har selv listet opp endringene de mener er viktigst. Det dreier seg ifølge Shmil ofte om presiseringer av allerede eksisterende praksis, eller punkter som allerede er i retningslinjer, men som man ønsker å ta inn i renovasjonsforskriften.