Søker takket nei til plansjef-jobb, nå er stillingen lyst ut på nytt

En søker ble innstilt til stillingen som plansjef i Brønnøy kommune, men takket nei.

Fungerende kommunedirektør Arnt-Ståle Sæthre og Brønnøy kommune har utlyst stillingen som plansjef igjen.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Det opplyser fungerende kommunedirektør Arnt Ståle Sæthre i Brønnøy kommune til BA.