Plansjefen sier nei til bygg med åtte leiligheter her

Erlend Dreyer Moe har fått avslag på dispensasjon til å bygge leiligheter i Jektskipperveien på Salhus.
Nyheter

Moe har søkt om dispensasjon fra gjeldende regulering til eneboligbebyggelse for et bygg med åtte leiligheter fordelt på to etasjeplan i Jektskipperveien 15. Det er også søkt om dispensasjon når det kommer til utnyttelsesgrad, høydebestemmelser/takform og plassering av gangvei over eiendommen.