Gleder seg over søkertall

BVS-rektor Sylvi Halseth.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Rektor på Brønnøysund videregående skole Sylvi Halseth presiserer at hun, i likhet med Robert Jørgensen, gledet seg over søkertallene på yrkesfagslinjene i Brønnøysund.

- Jeg gledet med over søkertallene på yrkesfagene og ga uttrykk for det når søkertallene ble kjent, samtidig som jeg uttrykte bekymring for studiespesialisering. Sør-Helgeland er tjent med et godt utdanningstilbud som er tilpasset region, og som gir ungdom gode valgmuligheter og utviklingsmuligheter! sier Halseth.

Hun mener imidlertid at man for å ivareta dette må ha en balanse mellom yrkesfagene og studiespesialisering.

- Det er bekymringsfullt hvis studiespesialisering bygges så mye ned at ungdommer på Sør-Helgeland ikke får mulighet til å ta utdanning «hjemme» som ivaretar særlige krav for inntak på universitet. Jeg håper at vi også i årene som kommer kan se at ungdom har denne valgfriheten hos oss lokalt, sier Halseth.