Øker lønna for å få tak i psykologer

Helgelandssykehuset har to ledige vikariater som psykologer og lokker med 50 prosent høyere lønn for å få fylt stillingene.
Nyheter

«Godt betalt innleieoppdrag for psykologspesialist» er overskriften på de to stillingsannonsene som ligger hos blant andre NAV.