Flytter gammelt nordlandshus

Vega verdensarvsenter ønsker å flytte Halmøystua til Gardsøya for å drive formidling av ærfugltradisjonen.

Vega kommune gir Vega verdensarvsenter AS tillatelse til å flytte Halmøystua fra plasseringen ved den gamle prestegården på Gladstad og til et angitt sted ved verdensarvsenteret på Gardsøya.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Et enstemmig kommunestyre ga torsdag sin tilslutning til at Vega verdensarvsenter AS får flytte det gamle nordlandshuset fra tunet ved den gamle prestegården på Gladstad. Dette huset ble i sin tid gitt i gave til kommunen og flyttet fra Halmøy, mot at det skulle stå ved prestegården der det ble drevet formidling og museumsdrift tidligere.