Boreal beklager at suppleringsferja ikke er kommet i gang

Verkstedopphold har skapt utfordringer for selskapet, som vil komme med mer informasjon så fort de vet noe mer.

"Sigrid" er årets suppleringsferje mellom Tjøtta og Forvik, men innføringen av den er blitt forsinket. 

Nyheter

Jon Kristian Fadnes, kommunikasjonsansvarlig i Boreal, sier til BAnett at utsettelsen skyldes at planlagt verkstedopphold for flere av selskapets ferjer har tatt lenger tid enn forutsatt. "Sigrid" skulle vært satt inn som suppleringsferje mellom Tjøtta og Forvik fra mandag.