Slik ble kulturmidlene fordelt

Politikerne i driftsutvalg I sluttet seg til kulturkonsulent Magnar Solbakks innstilling om fordeling av kulturmidler. Den siste tildelingen blir først klar til høsten.
Nyheter

Brønnøy deler inn kulturmidlene i syv potter. Driftsutvalg I behandlet fordelingen av 525.00 til seks av dem i sitt siste møte før sommerferien tirsdag.