Skal vurdere å flytte barnehage til Vik

Når det er for dyrt å bygge nytt, kan da barnehagebygget på Sund flyttes til Vik?

Sømna barnehage avdeling Sund står tomt, men er det eneste bygget som faktisk er bygget med formål barnehage i kommunen. Tverrpolitisk listes Gunder Strømberg fikk tilslutning til å vurdere flytting av bygget til Vik.   Foto: Hege Sæthre Lind

utgangspunktet var 6,7 millioner, som ble til 11, og nå er vi 3,7 millioner over det. Enten må vi finne en annen løsning for de kommunale barnehagetilbudet, ellers så må kommunestyret vedta å øke investeringsrammen

Kommunedirektør Arne Johansen
Nyheter

Dette er en av mulighetene som skal vurderes etter at et enstemmig formannskap har gått inn for fortsatt barnehage i Vik sentrum. Men hva slags barnehage det blir i Vik sentrum og hvor i Vik den blir å ligge, er et åpent spørsmål.