Politiker søker forlenget permisjon fra politiske verv

Maren Sofie Fjordholm søker om forlenget permisjon fra sine politiske verv i Vevelstad kommune.

 Maren Fjordholm (t.v.) sammen med Ingrid Andreassen i det konstituerende kommunestyremøtet i Vevelstad i oktober 2019.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Fjordholm er kommunestyrerepresentant for Samarbeidslisten. Hun begrunner søknaden med utfordringer med kombinasjon av baby og gårdsdrift og søker om permisjon fram til 1. oktober 2021.