Mistanke om ILA på Skogsholmen

Det er mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Skogsholmen i Vega kommune.

Det er mistanke om utbrudd av ILA i oppdrettsanlegget ved Skogsholmen.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Ifølge Ilaks.no varslet Nova Sea Mattilsynet 8. juni om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Skogsholmen. Nova Sea AS og Vega Sjøfarm AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.