Gikk over 6,4 millioner i pluss

Regnskapsåret 2020 viser et solid pluss for Bindal kommune, men det skal kuttes i driften.

Sykehjemsutbyggingen i Bindal er en av flere tunge investeringer i kommunen de siste årene.   Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Nyheter

Kommunedirektør Knut Toresen har laget en årsmelding for 2020 som skal behandles i kommunestyret torsdag 17. juni. Regnskapsresultatet for 2020 viser et mindreforbruk på 6.483.644 kroner og et positivt netto driftsresultat på 20,2 millioner kroner.