Helsetilsynet mener foretaksledelsen har brutt lov og forskrift i kreftsaken

Ledelsen i Helgelandssykehuset får hard kritikk i rapporten fra Helsetilsynet om kreftkirurgien, og mener ledelsen har begått brudd på både lov og forskrift.

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdóttir.  Foto: Leif Steinholt, Helgelands Blad

Nyheter

Hulda Gunnlaugsdottir har følgende kommentar til rapporten i dag: