Disse har fått koronamidler fra Brønnøy kommune

Cirka 1,5 millioner kroner i koronakompensasjonsmidler er tildelt fra Brønnøy kommune.

Andre Lande sier koronaen har rammet den turistrettede virksomheten i A.L. Graveteknikk hardt, og at koronastøtten som nå fordeles via Brønnøy kommune kommer veldig godt med.  Foto: Jan O. Nielsen

Nyheter

Brønnøy har, i likhet med andre kommuner i Norge, fått koronamidler fra staten i to omganger. Driftsutvalg II i Brønnøy har fått ansvaret med å tildele midlene.