Fire søkere etter andregangs utlysning

Fire kvinner har søkt på andre gangs utlysning av midlertidig avdelingsleder for ungdomstrinnet ved Salhus skole.

Salhusrektor Christina Berg Orvik har fått fire søkere etter andregangs utlysning.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Skolen er på jakt etter avdelingsleder for 8.-10. trinn i kommende skoleår. Ved første gangs utlysning var det seks søkere, men rektor Christina Berg Orvik ønsket flere søkere med erfaring fra ungdomstrinnet og lyste ut på ny.